HomePregătire proiecte – 5D

Pregătire proiecte – 5D

Descrierea proiectului cod MySMIS 146315

Descrierea proiectului cod MySMIS 146315 (150 downloads)

Stadiul implementării proiectului POAT – 5D

Stadiul implementării proiectului POAT – 5D (90 downloads)

Materiale de informare și publicitate – Afiș A3

Afiș A3 conf. AA3 (73 downloads) Afiș A3 (70 downloads)

09.08.2021 – Bani europeni pentru pregătirea proiectelor din portofoliul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Beneficiar și Lider de parteneriat, au semnat, în data de 4 august, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, cod SMIS 146315.

Comunicat de presa 09.08.2021 (77 downloads)

20.11.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură – 5D

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1376/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare din data de 19.11.2020.

21.10.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură – 5D

A fost aprobat Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1173/14.10.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare din data de 14.10.2020.

Informații privind evaluarea Fișelor de proiecte de investiții depuse în cadrul POAT – 5D

I. Luând în considerare următoarea prevedere din Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de investiții, potrivit căreia: „În cazul apariției unor situații  obiective (modificări legislative, modificări al Ghidului solicitantului etc.), ce pot determina modificări asupra calendarului propus sau asupra Metodologiei de evaluare și selecție, dar care nu afectează Criteriile suplimentare, ADR SV Oltenia va opera aceste modificări și le va aduce la cunoștință potențialilor beneficiari”,

Vă comunicăm următoarele:

  • 1. Pe parcursul evaluării Fișelor de proiecte de investiții, în etapa solicitării de clarificări, s-a constatat că unele aspecte au vizat completarea/ modificarea/ emiterea unor documente, printre care și hotărâri ale consiliilor locale/ județene.

Având în vedere faptul că emiterea hotărârilor consiliilor locale/ județene necesită o perioadă mai mare de timp, pentru a da posibilitatea potențialilor beneficiari de a completa/ modifica/ emite acest tip de documente, acestea vor fi luate în considerare și în situația în care au fost transmise la ADR SV Oltenia după o perioadă mai mare de 3 zile de la solicitarea de clarificări, dar nu mai târziu de 24 septembrie 2020.

  • 2. Se actualizează calendarul estimativ privind procesul de evaluare și selecție, în sensul că ADR Sud-Vest Oltenia va transmite Fișa propunerii de proiect către AM POAT până la 30 septembrie 2020, cu respectarea termenului menționat în Ghidul solicitantului.

II. În conformitate cu precizările AM POAT, în cazul unui proiect pentru pregătirea documentațiilor pentru care beneficiarul a efectuat unele cheltuieli înainte de 29.06.2020 (nu în integralitate, doar pentru o parte dintre documentații), aceste cheltuieli vor fi considerate neeligibile. Doar cheltuielile efectuate de un beneficiar după 29.06.2020 pot fi considerate  eligibile.

Clarificări privind depunerea Fișelor de proiecte în cadrul apelului  destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

În vederea completării și depunerii Fișelor de proiecte finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, vă comunicăm următoarele:

1. Pentru corelarea Metodologiei de selecție aprobată de CDR SV Oltenia și Fișelor de proiect de investiții cu Grilele de evaluare, am modificat Declarația de angajament și eligibilitate. În continuțul documentului, a fost adăugat textul: „2. Activitățile propuse spre finanţare nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea  cererii de finanțare în cadrul POAT 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (a se vedea criteriul 2.2.F din ghid)”.

2. Având în vedere răspunsul primit de la AM POAT, privind modul de elaborare a documentațiilor în parteneriat pentru domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană și turism, vă informăm următoarele:

  • Art. 13 din OUG 88/2020 se referă la modul în care se pot elabora documentațiile și nu la proiectele de investiții.
  • Pentru domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană și turism, nu se prevede ca documentațiile să fie elaborate în parteneriat. În acest sens, dacă sunt implicate mai multe UAT-uri, acestea pot face un alt acord distinct în care să se stipuleze cine va fi responsabil de elaborarea documentației, urmând ca acesta să fie partener cu ADR în cadrul proiectului finanțat din POAT.
  • Vă rugăm să aveți în vedere faptul că partenerul din cadrul proiectului POAT va fi singurul responsabil de activitatea din cadrul proiectului privind elaborarea documentației, că acesta trebuie să deruleze procedura de achiziție și să efectueze plățile către contractor, sume care ulterior vor fi rambursate din POAT.
  • În plus, vă rugăm să aveți în vedere faptul ca aceste tipuri de proiecte de investiții realizate în parteneriat să fie eligibile în perioada 2021-2027 și să vă asigurați, încă de la acest moment, că sunteți în cunoștință de cauză privind cerințele regimului proprietății publice/ private ale viitoarelor investiții de pe teritoriul UAT-urilor.

Documente atașate:

Declarația de angajament și eligibilitate

Apelul de proiecte din cadrul POAT– „Sprijin pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

Clarificări privind depunerea Fișelor de proiecte în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

Detalierea modalității de punctare a criteriilor suplimentare din grilele de evaluare pentru domeniile drumuri județene, turism și patrimoniu, regenerare urbană și mobilitate urbană

Pentru o evaluare cât mai obiectivă și o abordare transparentă, în cadrul Grilelor de evaluare, a fost detaliată modalitatea de punctare a criteriilor suplimentare pentru domeniile drumuri județene, turism și patrimoniu, regenerare urbană și mobilitate urbană.
Termenul limită până la care pot fi depuse fișe de proiecte de investiție este 7 septembrie 2020, ora 16:00.
Până la termenul limită de depunere, ADR SV Oltenia va asigura help desk potențialilor beneficiari pentru completarea și transmiterea documentațiilor aferente.

Criterii suplimentare aprobate de CDR

Metodologia de selecție a Fișelor de investiții

Fișe de proiect de investiții

Pachet informativ pentru potențialii beneficiari