HomePlanul de Dezvoltare Regională 2021-2027

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027

În ședința din 03.08.2022, Consiliul pentru Dezvoltare Regională a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Anterior aprobării, Planul a fost avizat în ședința Comitetului Regional pentru Planificare din 01.07.2022. Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile și acțiunile-cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își prioritizează nevoile de dezvoltare și investițiile în domeniul economic și social. Documentul cuprinde informații analizate pe baza datelor statistice disponibile și are ca anexă portofoliul regional de proiecte consolidat, ce trasează necesarul și tipurile de investiții care vor fi finanțate din viitorul Program Regional sau din alte programe operaționale și surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.
Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Marilena Alecu, director Direcția PRC, e-mail: programare@adroltenia.ro, sau de către doamna Magda Lungu, șef Departament GP, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, telefon/fax: 0251/412.780.

PDR-SV Oltenia 2021-2027 august 2022 (814 downloads) Anexe la PDR-SV Oltenia august 2022 (293 downloads) Portofoliu-complet-actualizat_ (362 downloads)