HomePregătire proiecte specializare inteligentă 2021-2027

Pregătire proiecte specializare inteligentă 2021-2027

Prezentare proiect „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Cod proiect 1.1.143, Cod SMIS 2014+ 141484

Descriere proiect 141484 (104 downloads)

Modificarea Ghidului simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente

ADR SV Oltenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de minimis și de ajutor de stat și ca urmare a publicării OMFE nr. 1377/19.11.2020, actualizează Ghidul simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente, secțiunea Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali ai schemei de ajutor de stat și minimis din cadrul subcapitolului 2.3.2. Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat/de minimis.

Ghid Simplificat pregatire proiecte Specializare Inteligenta-19.11.2020 (299 downloads)

Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de specializare inteligentă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1377/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor în domeniul specializării inteligente pentru perioada de programare 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de minimis și de ajutor de stat și în conformitate cu Ordinul MFE nr. 894/03.08.2020, lansează astăzi, 5 noiembrie 2020, Ghidul de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice destinate proiectelor de infrastructură în domeniul  specializării inteligente aferente perioadei de programare 2021-2027

Anexe-Ghid-simplificat-specializare-inteligenta-ADR-SV-O (243 downloads) Ghid-Simplificat-pentru-pregatirea-proiectelor-de-specializare-inteligenta (175 downloads)

A fost lansat spre consultare publică Ghidul de finanțare pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente. Comentariile și propunerile pot fi transmise până la data de 05.10.2020 pe adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Anunt lansare-apel-preselectie-fise-de-proiecte-SI (209 downloads) Informatii-apel-preselectie-proiecte-strategice-RIS-SVO (189 downloads) Model-Fisa-de-proiect (236 downloads) RIS3_Strategia-Regionala-de-Inovare-pentru-Specialziare-Inteligenta-2014-2020 (159 downloads) Ghid-Simplificat-Specializare-Inteligenta-SV-Oltenia (247 downloads)